Tôi: Mình sẽ mua cái

174511
Tôi: Mình sẽ mua cái đồng hồ báo thức này để dậy sớm mỗi ngày! Zia zia.
(Sáng hôm sau) Đồng hồ: Renggggg !
Tôi: mé ồn quá. Để tao ngủ. Bốp!!!
Đồng hồ: …(đ.é.o h.i.ể.u)…
À ra Thế