Top 6 quán trà sữa kiểu Thái Lan siu ngon ngay tại Sài Gòn! 1. Greyhound Cafe 📍Địa chi: greyhound-cafe-viet

203420
Top 6 quán trà sữa kiểu Thái Lan siu ngon ngay tại Sài Gòn!!

 1. Greyhound Cafe
  :round_pushpin:Địa chi: greyhound-cafe-vietnam-103354
 2. Nokkaew Complex
  :round_pushpin:Địa chỉ: nokkaew-complex
 3. Pay Kin Cha Kan
  :round_pushpin:Địa chỉ: pay-kin-cha-kan
 4. Soi Thai
  :round_pushpin:Địa chỉ: soi-thai-236497
 5. Cafe Amazon
  :round_pushpin:Địa chỉ: cafe-amazon-242923
 6. Tee Grass Jelly
  :round_pushpin:Địa chỉ: tee-grass-jelly
  ———
  Tổng hợp bởi Ghiền Cafe ©
  Ảnh: Nguồn trong hình
  #thanhriviu #riviuvn #ghieefncafe #ghiencafe

  À ra Thế