Trà đổ vào sữa hay Sữa đổ vào Trà ⁉️ Sao anh còn chưa đổ em nữa 💋 Voi Tây

229341
Trà đổ vào sữa hay Sữa đổ vào Trà :interrobang:
Sao anh còn chưa đổ em nữa :kiss:
Voi Tây

À ra Thế