Trái vãi đầu mùa mn ơi chủ nhật e có ạ 70k/kg 3kg 200k nha mn Vãi đầu mùa 7 ngọt 3 chua ạ Mn ăn nhắn e chủ nhật e ship nha

231284
Trái vãi đầu mùa mn ơi chủ nhật e có ạ
70k/kg
3kg 200k nha mn
Vãi đầu mùa 7 ngọt 3 chua ạ
Mn ăn nhắn e chủ nhật e ship nha
E ở gần bệnh sá sư đoàn 9 củ chi
Contact Seller
À ra Thế