Trên ảnh nhìn xấu vậy thôi chứ ở ngoài mình vẫn xấu :D

155357

Trên ảnh nhìn xấu vậy thôi chứ ở ngoài mình vẫn xấu :grinning:


À ra Thế