🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞 Trời nắng ntn có rong nho mát lạnh thì hết sảy! 🥗🥗🥗🥗🥗🥗❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️ 📌rong tươi mới mỗi ngày! ✅85k 1 kg ✅80k khi mua

215903
:sun_with_face::sun_with_face::sun_with_face::sun_with_face::sun_with_face::sun_with_face::sun_with_face::sun_with_face:
Trời nắng ntn có rong nho mát lạnh thì hết sảy!
:green_salad::green_salad::green_salad::green_salad::green_salad::green_salad::snowflake::snowflake::snowflake::snowflake::snowflake::snowflake::snowflake:
:pushpin:rong tươi mới mỗi ngày!!!
:white_check_mark:85k 1 kg
:white_check_mark:80k khi mua từ 2kg
:white_check_mark: Tặng kèm sốt mè rang
Tuyển sỉ☎️0934193863


À ra Thế