Trồng dưa đến lúc ra quả thì ruồi vàng chích không trượt phát nào, lứa này khôn hơn thụ phát là bọc luôn cho chắc bà con ạ

244004
Trồng dưa đến lúc ra quả thì ruồi vàng chích không trượt phát nào, lứa này khôn hơn thụ phát là bọc luôn cho chắc bà con ạ

À ra Thế