Trưa e về 55kg ghe sống khách ủng hộ e nhé 🥰🥰 Chỉ 99k khách co ngay 1kg ghe sống tươi ngon chất lượng 😋😋

246065
Trưa e về 55kg ghe sống khách ủng hộ e nhé :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:
Chỉ 99k khách co ngay 1kg ghe sống tươi ngon chất lượng :yum::yum:


À ra Thế