Trước mình có đi ngang nhìn đẹp quá chờiiiii. Có bạn nào vô chụp nhà của anh Đàm chưa ạ? :D

173671
Trước mình có đi ngang nhìn đẹp quá chờiiiii. Có bạn nào vô chụp nhà của anh Đàm chưa ạ? :grinning: À ra Thế