Từ ngày 1/4/2021, bất kì ai từ Việt Nam 🇻🇳 sang Thái giảm c.á.c.h l.y. còn 10 ngày mà thôi, và tất nhiên trước khi bay sẽ phải t

218509
Từ ngày 1/4/2021, bất kì ai từ Việt Nam :vietnam: sang Thái giảm c.á.c.h l.y. còn 10 ngày mà thôi, và tất nhiên trước khi bay sẽ phải trình kết quả x.é.t n.g.h.iệ.m (-) Cô Vy.
Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM

À ra Thế