Từ Sài Gòn lặn lội lên SaPa. Chắc k ai ăn mặc giản dị như mình. 😭😭😭

167753

Từ Sài Gòn lặn lội lên SaPa. Chắc k ai ăn mặc giản dị như mình. :sob::sob::sob:À ra Thế