Tui đợi mỗi cái này

Originally published at: https://arathe.org/?p=160581Tui đợi mỗi cái này thoi đó … :heartbeat: #TAJ


À ra Thế