Tưởng có con tôm, huhu

218790
Tưởng có con tôm, huhuÀ ra Thế