Ủa sao hong ai ib cho một người cute như mình dzậy nè :(

174027
Ủa sao hong ai ib cho một người cute như mình dzậy nè :slightly_frowning_face:
À ra Thế