Ủa, sao phát ngôn bừa bãi thế?

171764

Ủa, sao phát ngôn bừa bãi thế?


À ra Thế