Úi rồi làm vậy ai làm lại 🤤 2 anh đại collab chắc tưng bừng lắm đây, hóng 19h00 tối nay trên app Lâzda nhé các thím: http://lzd

217784
Úi rồi làm vậy ai làm lại :drooling_face: 2 anh đại collab chắc tưng bừng lắm đây, hóng 19h00 tối nay trên app Lâzda nhé các thím: Lazada-Live
#LazadaSuperParty #Lazada9Birthday #WOWSinhNhat


À ra Thế