Vừa đến Đà Lạt , em hỏi tui : - Có chỗ nào chil chil không anh , vừa nghe nhạc vừa trò chuyện , không khí càng lãng mạn càng tố...

Originally published at: Vừa đến Đà Lạt , em hỏi tui : - Có chỗ nào chil chil không anh , vừa nghe nhạc vừa trò chuyện , không khí càng lãng mạn càng tố... - À ra Thế!
Vừa đến Đà Lạt , em hỏi tui :
– Có chỗ nào chil chil không anh , vừa nghe nhạc vừa trò chuyện , không khí càng lãng mạn càng tốt :blush:
Tui mỉm cười và trả lời:
– Có nha em , chỉ cần em muốn là được hết nhé :grin:
:camping: Đ.ị.a đ.i.ể.m : IXORA
:white_check_mark: Đ.ị.a c.h.ỉ : 360 Tự Phước, Trại Mát, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
:heart::diamonds::clubs::spades:
#GhienDaLat
À ra Thế