Và thế đó, chúng tôi có 1 tình yêu vô cùng "nhẹ nhàng" và "tình cảm". Vui thì là người yêu. 🥰 Thích thì là anh em. 👫 Bực thì như

222224
Và thế đó, chúng tôi có 1 tình yêu vô cùng “nhẹ nhàng” và “tình cảm”.
Vui thì là người yêu. :smiling_face_with_three_hearts:
Thích thì là anh em. :couple:
Bực thì như con. :baby:
Lớ ngớ là biết tay với bà. :rage:
Em mà khóc thì anh xác định là vừa. :muscle:
Giờ e chỉ hỏi nhẹ 1 câu thôi : giờ muốn yêu nữa hay sao ?
#Taekwondo #Baolâuchiatay #Cáinàychắcakhôngdámchiatay

À ra Thế