Vào group thấy mấy bạn toàn review đồ mặn , hnay mình xin mấy bạn cho mấy địa điểm đồ chay ngon với ạ , mình ở sg nhe 😁

188559
Vào group thấy mấy bạn toàn review đồ mặn , hnay mình xin mấy bạn cho mấy địa điểm đồ chay ngon với ạ , mình ở sg nhe :grin:


À ra Thế