Vào mùa rồi a rể em trồng nhiều măng tây lắm ạ.ăn không hết ai thu mua thì ib e nhé..đảm bảo rau sạch ạ

229067
vào mùa rồi a rể em trồng nhiều măng tây lắm ạ.ăn không hết ai thu mua thì ib e nhé…đảm bảo rau sạch ạ.

À ra Thế