🌪🌪Về 1 đống luôn rồi nè khách ơi . Chua quéo mõ luôn nha . 🤪🤪 🌪🌪Xoài non nguyên trái 35k/kg 🌪🌪 👅👅Phần gọt sẵn 500gram kèm ruốt 3

227264
:tornado::tornado:Về 1 đống luôn rồi nè khách ơi . Chua quéo mõ luôn nha . :crazy_face::crazy_face:
:tornado::tornado:Xoài non nguyên trái 35k/kg :tornado::tornado:
:tongue::tongue:Phần gọt sẵn 500gram kèm ruốt 35k
Ruốt 5k hủ :tongue::tongue:
:boxing_glove::boxing_glove: mau mau chốt đơn :boxing_glove::boxing_glove:
Contact opnemen met verkoper

À ra Thế