Về quê thả diều🤣🤣🤣 gà vịt thấy chạy rụng lông luôn😂😂😂

242110
Về quê thả diều​:rofl::rofl::rofl: gà vịt thấy chạy rụng lông luôn​:joy::joy::joy:


À ra Thế