Vì có việc bận nên mk cần pass lại 2 phòng ntn từ 2/5-3/5 . Please

235473
Vì có việc bận nên mk cần pass lại 2 phòng ntn từ
2/5-3/5 . Please
À ra Thế