Vì mua được 3 cái mặt nạ nên 3 thằng mình quyết định đi đà lạt trong đêm ;)) . 2 giờ chiều tới nơi xong Chui vô1 quán cf ai ngờ ...

Originally published at: https://tetlet.com/?p=169633

Vì mua được 3 cái mặt nạ nên 3 thằng mình quyết định đi đà lạt trong đêm ;)) . 2 giờ chiều tới nơi xong Chui vô1 quán cf ai ngờ chụp hình đâu có 4 tiếng àh .
#reviewanchoidalat #similarcoffee

À ra Thế