Ở Việt Nam từ thiện cũng đéo yên Nhà xe Tân Quang Dũng chở hàng cứu trợ từ Sài Gòn ra Quảng Trị bị ném đã vỡ kính tại đ…

Tẹt Lẹt Zone!

Ở Việt Nam từ thiện cũng đéo yên Nhà xe Tân Quang Dũng chở hàng cứu trợ từ Sài Gòn ra Quảng Trị bị ném đã vỡ kính tại địa phận tỉnh Phú Yên

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết Ở Việt Nam từ thiện cũng đéo yên Nhà xe Tân Quang Dũng chở hàng cứu trợ từ Sài Gòn ra Quảng Trị bị ném đã vỡ kính tại đ… đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/18/o-viet-nam-tu-thien-cung-deo-yen-nha-xe-tan-quang-dung-cho-hang-cuu-tro-tu-sai-gon-ra-quang-tri-bi-nem-da-vo-kinh-tai-d/