Video do một người bạn

156570

Video do một người bạn quay rồi gửi cho mình : Cu ơi sao mày phá đậu phá mè nhà tao .( thư giãn cho vui .cám ơn các em đã hát và đàn )


À ra Thế