Wat Rong Khun, "chùa Trắng", Chiang Rai, 🇹🇭 📷Cr:@trystane

227756
Wat Rong Khun, “chùa Trắng”, Chiang Rai, :thailand:
:camera:Cr:@trystane

À ra Thế