Xin cho hỏi kinh nghiệm về cắm trại (ở chơi, không qua đêm) ở Buôn Mê Thuột ạ? 1. Ở BMT có đồi thông hay rừng thông có thể dựng

177782
Xin cho hỏi kinh nghiệm về cắm trại (ở chơi, không qua đêm) ở Buôn Mê Thuột ạ?

  1. Ở BMT có đồi thông hay rừng thông có thể dựng lều ngồi chơi không?
  2. Hồ Lak cách sân bay xa không, và khu vực ở đó có phù hợp để dựng lều cắm trại chơi không?
  3. Ở BMT có chỗ nào nhận dịch vụ củi lửa cắm trại (không ở qua đêm) trong ngày chơi cho vui ko?


À ra Thế