Xin phép AD. Cháu muốn đưa lớp đi Tam Đảo chơi 2n1đ khoảng 25-40 người, các Cô Chú cho cháu xin Hotel kèm view và giá với ạ. T

212018
Xin phép AD.
Cháu muốn đưa lớp đi Tam Đảo chơi 2n1đ khoảng 25-40 người, các Cô Chú cho cháu xin Hotel kèm view và giá với ạ.
Thas all


À ra Thế