Xin review chỗ nhổ răng khôn ở Sài gòn. Sẵn tiện nhổ răng khôn cảm giác như thế nào ạ ? 😶

204336
Xin review chỗ nhổ răng khôn ở Sài gòn. Sẵn tiện nhổ răng khôn cảm giác như thế nào ạ ? :no_mouth:


À ra Thế