Xin review cũng như chỗ bán kem kí ngon ạ! Em mua về ăn cho đã cái nư của e :((( Ưu tiên Q12 với Hóc Môn ạ

175953
Xin review cũng như chỗ bán kem kí ngon ạ!! Em mua về ăn cho đã cái nư của e :(((
Ưu tiên Q12 với Hóc Môn ạ


À ra Thế