Xin xăm thời đại mới 😁 Máy xin xăm tự động tại chùa Vạn Phật Q5, chùa rất đẹp mà không quá đông đúc. Viếng chùa xong có thể xin

199160
Xin xăm thời đại mới :grin:
Máy xin xăm tự động tại chùa Vạn Phật Q5, chùa rất đẹp mà không quá đông đúc. Viếng chùa xong có thể xin xăm xem vận hạn năm mới thế nào. Máy đặt phía bên tay phải, ngay trước cổng chùa, công đức tuỳ hỉ.
Địa điểm: Chùa Vạn Phật
66/14 Nghĩa Thục, phường 5, quận 5, TP. HCM
À ra Thế