Xl vì ttair nghiệm k tốt Nem nướng ở đây theo mình tháy Nước chấm nhạt Xu hào cà rốt k tươi Cộng dưa chuột đắng Sau k bao giờ mu

243019
Xl vì ttair nghiệm k tốt
Nem nướng ở đây theo mình tháy
Nước chấm nhạt
Xu hào cà rốt k tươi
Cộng dưa chuột đắng
Sau k bao giờ mua nữa


À ra Thế