Yêu là khi chỉ cần nhìn thấy nhau một giây, chợt làm ta đấm say nhận thấy cuộc sống đã quá đủ đầy❤️

240314
Yêu là khi chỉ cần nhìn thấy nhau một giây, chợt làm ta đấm say nhận thấy cuộc sống đã quá đủ đầy❤️


À ra Thế