Yêu nước để trong lòng là đủ rồi 😌

244628

Yêu nước để trong lòng là đủ rồi :relieved:


À ra Thế